Ceny sú uvedené v EUR s DPH
                                                                                                                                                 
Č
Položka
Cena
.: A. Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel
 .: I. Technické kontroly vozidiel pravidelné, opakované a zvláštne v plnom rozsahu
  1/Dvojkolesové motorové vozidlá motocykle (L1e, L3e, L4e );.
Ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e);
42,00
  2/Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t;
Trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 45 km/h (L5e, L7e);
45,00
  3/Ľahké prípojné vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti (O1, O2, R1, R2);42,00
  4/Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t;84,00
  5/Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti (O3, O4, R3, R4);72,00
  6/Kolesové traktory (T1 až T5); 72,00
 .: II. Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT / CEMT
  1/Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače (N2,N3); 111,00
  2/Prípojné vozidlá (O3 až O4); 75,00
 .: III. Technické kontroly vozidiel opakované, ktorým predchádzajúcu kontrolu STK Pesca International
  1/Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny "0" alebo "1" alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.1/, I.3/; 21,00
  2/Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny "0" alebo "1" alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.2/; 30,00
  3/Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny "0" alebo "1" alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.4/, I.6/; 42,00
  4/Zľavnená opakovaná kontrola vozidiel, kedy v predchádzajúcej kontrole neboli zistené vážne alebo nebezpečné chyby zo skupín "0" alebo "1";15,00
 .: IV. Technické kontroly administratívne
  1/Technická kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií24,00
  2/Technická kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií, v prípade, kedy pôvodnú kontrolu vykonala spoločnosť Pesca International15,00
 .: V. Technické kontroly vozidiel zvláštne v čiastočnom rozsahu
  1/Motocykle a prípojné vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti; 21,00
  2/Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t;30,00
  3/Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t a prípojné vozidlá nad 0,75 t celkovej hmotnosti (O2, O3, O4, R3, R4);42,00
 .: VI. Súvisiace služby a príplatky
  01/Vystavenie opisu protokolu15,00
  02/Nálepka - označenie vozidla;6,00
  03/Poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)48,00
  04/Príplatok pri kontrole s výstupom pre správne konanie21,00
  05/Príplatok pri kontrole s výstupom pre správne konanie a so zápisom uznaných výnimiek, alebo príplatok za stratu času pri kontrole mimo STK (napr. VOP) - hodinová sadzba;150,00
  06/Príplatok za vybavenie nad rámec bežnej kapacity (v termíne, kedy sa už nikde inde objednať nedalo)10,00
  07/Príplatok za vybavenie s možnosťou odovzdať vozidlo, bez nutnosti čakať v STK na vybavenie, ktoré prebehne v priebehu dňa;20,00
  08/Príplatok za vybavenie so skrátením čakacej doby na minimum, ktorý bude účtovaný len vtedy, ak bude možné takéto vybavenie uskutočniť;30,00
  09/Kontrola tlmičov vozidiel kategórií M1, N121,00
  10/Dezinfekcia interiéru vozidla18,00
.: B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel
 .: I. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
  1/Vozidlá s s celkovou hmotnosťou do 3,5t so zážihovým motorom s palivom benzín alebo plyn;
Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t so vznetovým motorom s palivom nafta alebo plyn;
45,00
  2/Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t;
Motorové vozidlá s viac ako 9 sedadlami (M2,M3);
Kolesové traktory (T1 až T5);
60,00
  3/Zľavnená emisná kontrola vozidla podľa bodu I. 1/30,00
  4/Zľavnená emisná kontrola vozidla podľa bodu I. 2/39,00
 .: II. Emisné kontroly administratívne
  1/Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií24,00
  2/Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií, v prípade, kedy pôvodnú kontrolu vykonala spoločnosť Pesca International15,00
 .: III. Súvisiace služby
  3/Predbežné overenie stavu motora 30,00