ESTÉKÁČKA BEZ ČAKANIA A BEZ ÚPLATKOV 

Spoločnosť PESCA International ponúka komfortné vybavenie technickej a emisnej
kontroly, nájdeme najlepšie riešenie ako ušetriť Váš drahocenný čas, zabezpečíme
istotu výsledku kontroly Vášho vozidla bez úplatkov, poradenstvo skúsených
odborníkov v technických otázkach je samozrejmosťou pri každej kontrole.

  

Podnety
V sekcii PODNETY môžete vyjadriť svoju spokojnosť s prácou našej STK
   

Body